Poľsky
Výleto do okolia.
Zuberec a jeho výhodná poloha ponúkajú nepreberné množstvo možností, kde si každý nájde dostatok aktivít počas celej dovolenky. Vyberáme aspoň niektoré z možností jednodňových výletov v okolí.

Galéria Márie Medvedzkej.

Galéria Márie Medvedzkej Nachádza sa 22 km od Zuberca v Tvrdošíne. Je inštalovaná v kúrii z 19. storočia. Na ploche 583 m2 je vystavených 242 výtvarných diel z celoživotnej tvorby autorky. Spolu s manželom akademickým maliarom Ctiborom Belanom sa venovali aj kultúrno-výchovnej činnosti, ktorej výsledkom je aj vznik Oravskej galérie. V podkroví galérie sú prezentované výtvarné umenia, a to hlavne regiónu Hornej Oravy.
Web: www.oravskagaleria.sk

Gotický drevený kostolík.

Gotický drevený kostolík - Tvrdošín Nachádza sa 20 km od Zuberca v Tvrdošíne. Gotický drevený rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých na miestnom cintoríne bol v roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pochádza z druhej polovice 15. storočia. Jeho dominantou je barokový oltár z konca 17. storočia s obrazom Všetkých svätých. Pri prehliadke kostola zaujmú najmä obrazy apoštolov, neskororenesančná kazateľnica s postavami evanjelistov z roku 1654 a prekrásne klenbové maľby.
Web: www.tvrdosin.sk

Slanický ostrov umenia.

Slanický ostrov umenia Nachádza sa 28 km od Zuberca pri Námestove. Na ostrove uprostred Oravskej priehrady sú lokalizované stále expozície tradičného ľudového umenia. Z piatich osád, ktoré boli zaplavené vodou priehrady v r. 1953 sa ako ostrov zachovalo návršie s barokovým kostolom a kalváriou. V interiéri kostola s fasádou z obdobia klasicizmu je nainštalovaná expozícia „Tradičná ľudová plastika a maľba“ a v exteriéri ostrova je lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia“. V bývalej hrobke sa nachádza expozícia histórie zatopených obcí.
Web: wwww.oravskagaleria.sk

Hviezdoslavova hájovňa na Slanej vode.

Hviezdoslavova hájovňa v Oravskej Polhore Nachádza sa 52 km od Zuberca pri Oravskej Polhore v hájovni pod Babou horou. Je to prvé skutočne literárne múzeum na Slovensku, venované dielu básnika. Predstavuje prostredie, v ktorom básnik čerpal inšpirácie. Básnikovi Milovi Urbanovi je venovaná výstava v susednom objekte, ktorý patrí do areálu hájovne.
Web: www.oravamuzeum.sk

Historická železnička.

Historická železnička v Oravskej Lesnej Nachádza sa 60 km od Zuberca pri Oravskej Lesnej. Začiatkom 20. storočia sa vedenie Oravského komposesorátu rozhodlo riešiť otázku dopravy dreva a za týmto účelom vybudovať lesnú železnicu s rozchodom 760 mm. Projekt obsahuje technicky výnimočné a nápadité riešenie problému vysokého prevýšenia na vrchu Beskýd. Dnes sa využíva ako výletná železnička s prehliadkou prekrásnej prírody. V budove historickej stanice sa nachádza expozícia popisujúca jej históriu.
Web: www.oravamuzeum.sk

Oravská priehrada, Liptovská mara.

Oravská priehrada, Liptovská mara V okolí Zuberca sa nachádzajú dve vodné nádrže. Oravská priehrada podobne ako aj Liptovská Mara sú vzdialené od Zuberca približne 27 km. Sú výborným miestom pre letné plávanie, windsurfing ako aj športový lov rýb.

Web: wikipedia.org

Pamätný dom Martina Kukučína.

Rodný dom Martina Kukučína Nachádza sa 43 km od Zuberca v obci Jasenová. Jeho rodný dom je verejnosti sprístupnený roku 1960. Je ukážkou ľudovej architektúry z polovice 19. stor. Expozícia v rodnom dome spisovateľa približuje prostredníctvom písomných a obrazových dokumentov jeho život a tvorbu. Objekt je zariadený ľudovým dobovým nábytkom.
Web: www.oravamuzeum.sk

Kvačianska dolina.

Kvačianska dolina Nachádza sa 12 km od Zuberca. Meno Kvačianska dolina patrí čarokrásnej tiesňave skrytej v masíve Chočských vrchov, na pomedzí Liptova a Oravy. V jej srdci leží kotlina Oblazy, obklopená hukotom vody, strmými skalami a hlbokými lesmi, ktorým vládnu medvede, vlci a rysy. Ako v rozprávke tu stoja drevené vodné mlyny a píla - pamiatky ľudového technického staviteľstva z počiatku 19. storočia.
Web: www.oblazy.sk

Jurňova dolina.

Juráňová dolina Nachádza sa 8 km od Zuberca v severnej časti Západných Tatier. Preteká ňou Juráňov potok. Jej dolnou časťou, nazývanou Tiesňavy, prechádza červeno - značkovaný chodník z Oravíc do sedla Umrlá. Dolina Tiesňavy je typická strmými skalnými stenami a geomorfologickým fenoménom označovaným ako obrie hrnce.
Web: www.naucnechodniky.sk

Keltské arecheologické múzeum - Havránok.

Keltské arecheologické múzeum - Havránok Nachádza sa 30 km od Zuberca. Rozprestiera sa na vrchu Havránok nad Liptovskou Marou. Na hradisku sa zachoval zvyšok pôvodnej hradby keltského hradiska. Je tu zrekonštruovaný dvorec z mladšej doby železnej (300-100 p.n.l.), bránya keltského hradiska a vstupu do svätyne (120-50 p.n.l.), hradby a brány najmladšej fázy opevnenia a obydlie z obdobia jeho zániku.
Web: www.liptovskemuzeum.sk

Vlkolínec - UNESCO pamiatka.

Vlkolínec - UNESCO pamiatka Osada, ktorá sa prvý krát spomína v r. 1376, ako jediná obec na Slovensku nie je narušená novou výstavbou a predstavuje unikátny urbanistický celok pôvodných ľudových stavieb. Nachádza sa 55 km od Zuberca. Na základe štúdie ICOMOS bola vyhodnotená ako najlepšie zachované sídlo tohto typu v Karpatskom oblúku. Pôvodne to bola osada drevorubačov, pastierov a poľnohospodárov.
Web: www.vlkolinec.sk

Demänovské jaskyne.

Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa Demänovská jaskyňa slobody a Demänovská ľadová jaskyňa sa nachádzajú 30 km od Zuberca na severnej strane Nízkych Tatier. Je najdlhším jaskynným systémom na Slovensku, ktorý dlhé roky očaruje návštevníkov bohatou sintrovou výplňou rozličných farieb, tajuplným podzemným tokom Demänovky i čarokrásnymi jazierkami. Sú najviac navštevovanými jaskyňami na Slovensku.
Web: www.ssj.sk

Poľské mestá.

Krakow Veľmi obľúbenými jednodňovými výletmi našich turistov sú návštevy Poľska: Jablonka - 40 km, Zakopane - 50 km, Nowy Targ - 50 km, Krakow - 132 km. Týmto zvyknú spojiť cestu za kultúrou s nákupom na známych Poľských trhoch v Jablonke a Novom Targu. Krakow je starobylé kráľovské mesto, kde sú múzeá, kostoly a Krakowský hrad.
Web prepravcu: www.v-trans.sk