Lezenie.

Zuberec je východiskovou obcou do Západných Tatier, kde je možné absolvovať od jednoduchých až po náročné lezecké túry. Skala Vápenka - Zuberec Okrem toho sa pri Zuberci - Pod Vápenkou nachádza obľúbené cvičné miesto horolezectva a skalolezectva. Je to vápencový útvar, na ktorom sú vyznačené jednotlivé trasy lezenia aj s ich obtiažnosťou. Náročnosť tohoto skalného útvaru pohybuje od V+ do IX+. Nachádza sa 3 km od nášho objektu. Začínajúci horolezci a fanúškovia tohto športu si tu môžu vyskúšať techniku lezenia. V prípade záujmu o lezenie s dopomocou inštruktora, je možné kontaktovať Skialpinistický oddiel v Zuberci (+ 421 43 5395 101) alebo Horolezecký oddiel v Zuberci (+ 421 910 103 730).

Trasy a ich obtiažnosti:
1.Detská, 3 10.Prvý rok života, 7-/7 19.Špekulátor, 7+
2.Terra - Nova, 7+ 11.Jurinovka, 5 20Jarné prebudenie, 6+
3.Kuko, 6 12.Čakanka, 6+ 21Pavúk, 6+
4.Narovnanie obligátnej, 5 13.Osie hniezdo, 6 22Hlúpy nástup, 5+/6-
5.Obligátna, 4 14.Antibiotikum, 9- 23Jednooký kráľ, 9-
6.Veľkonočná, 6+ 15.Image, 8+ 24Rudo-stone, 9-
7.Skalkárska maturita, 8- 16.Rilax, 9+ 25RH -, 7-
8.Narovnanie M1, 6+/7- 17.Hrana, 7+ 26Malá platňa, 5+
9.M1, 6 18.Centrálny previs, 8- 27Ha Hrana, 8+

Skala Vápenka - Zuberec