Turistická trasa: Popod vrch Osobitá.


Trasa ide cez vrcholy: Chata Zverovka -> Sedlo pod Osobitou -> Lúčna -> Látaná dolina -> Chata Zverovka
Východiskový a cieľový bod: Chata Zverovka
RL - snowboarding
Časový rozvrh: Chata Zverovka -> Hotel Primula (15 min.) -> Sedlo pod Osobitou (45 min.) -> Lúčna (2 hod.) -> Rázcestie Látaná dolina (l hod.) -> Chata Zverovka (l hod. 15 min.)
Spolu: 6 hod. 15 min.
Prevýšenie: 621 m
Náročnosť: Stredne náročná túra

Opis trasy: Trasa sa začína od smerovníka pri Chate Zverovka (l 037 m). Vyberieme sa po zeleno - značkovanej ceste popri dome Horskej služby Západné Tatry - sever a pokračujeme pohodlným lesným chodníkom popri Hoteli Primula. Cesta vedie cez les a popri malom jazere prichádza na Pučatinu poľanu. Pokračujeme severovýchodným smerom cez lúku a okraj lesa, až prídeme do ústia doliny Javorina. Odbočíme doprava do časti nazvanej Teplý žľab a pokračujeme smerom hore po upravenom chodníku vedúcom popri potoku. Na protiľahlej strane spadá do doliny lavínový žľab s novým porastom v dolnej časti. Pretraverzujeme žľab, vstúpime do lesa a po skalnatom chodníku prídeme k miestu, kde sa les zrazu končí. Pokračujeme vychodeným chodníkom do lúčneho Sedla pod Osobitou (l550 m), kde sa môžeme stretnúť so širokým zastúpením alpínskej kveteny a s mimoriadne osobitými horninami. Žltá značka na Osobitú (l 687 m) bola z dôvodu ochrany prírody zrušená. Celá oblasť je prírodnou rezerváciou. Zo sedla pokračujeme mierne hore popod kótu Javorina (l 581 m). Kosodrevinou vystúpime na hrebeň Domčinej do riedkeho lesa a trávnatým hrebeňom zostúpime na poľanu Kasne s nádherným pohľadom na Roháče. Pokračujeme po hrebeni a cez rozbahnené miesta. Zľava prejdeme popod hrebeň a cez plytké sedlo a riedky les vystúpime k vrchu Roh (l573 m), ktorý obídeme sprava. Mierne zostúpime kosodrevinou do sedla a vystúpime na rázcestie na Lúčnej (l 653 m). Tu sa stretneme s modro značkovaným chodníkom (2711), ktorý prichádza po hraničnom hrebeni z Rákoňa (l 876 m) do Bobroveckého sedla (l 352 m). Po širokom chrbte odbočíme zo štátnej hranice po zelenej značke do žľabu a jeho okrajom zostúpime na traverz a prejdeme cez potok. Cez mladý porast zídeme na poľanu v Zadnej Látanej doline, kde sa na rázcestí Látanej doliny končí zelená značka. My pokračujeme žlto značkovaným chodníkom, ktorý prichádza zo sedla Zabrať (l 656 m). Zostúpime mladým lesom, neskôr klesneme strmšie na okraj malej lúky a pokračujeme doprava lavicou cez potok na asfaltovú cestu. Po nej pohodlne pôjdeme dolu dolinou popri symbolickom partizánskom cintoríne k odbočke vedúcej k Chate Zverovka. Turisti, ktorí nie sú ubytovaní v chate alebo jej bezprostrednom okolí, môžu po červeno značkovanej ceste pokra­čovať cez poľanu Brestová, kde sa nachádza Múzeum oravskej dediny, do Zuberca (734 m). Cesta zo Zverovky do Zuberca trvá pohodlnou chôdzou asi l hod. 30 min.